Rendkívüli közgyűlési meghívó / Extraordinary General Assembly Invite 2021.08.27

Tisztelt HKE Tagság!

Dear HKE Members!

A Hunnia Kuvasz Egyesület Elnökeként összehívom Egyesületünk rendkívüli közgyűlését. Minden tagunk megjelenésére számítok.

Időpont: 2021.08.27., péntek 18:00 (UTC+1)
Helyszín: Online, Alapszabályunk szerinti munkarendben, ZoomUs.
Jelentkezés: A rendezvény szervezője Bednárik János, nála lehet igényelni linket azoknak, akik részt kívánnak venni az eseményen az eseményt megelőzően folyamatosan. Kétköznapokon 08:00-17:00 között. Hétvégén: 09:00-13:00 között. Tel: +36703191776
 
Amennyiben a meghirdetett időpontban Egyesületünk szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább 50%-a jelen van és igazolta magát, a rendezvény megtartásra kerül. Amennyiben ez nem állna fent, akkor 2021.08.27. napján 18:30 kezdettel, a jelenlévők számától függetlenül tartjuk meg. 
 
Naprendi pontok:
 
1., Elnökségi beszámoló a MEOESZ és egyéb szervezeti csatlakozások ügyében.
Jövőkép irányok. Kötelezettségek és lehetőségek az elfogadásra és elfogadtatásra.
 
2., HKE Tenyésztési Terv módosítási javaslat.
 
3., Egyéb
 
 
Felhívom figyelmeteket, hogy a közgyűlés munkaanyagait csatoltan küldjük. Amennyiben valakinek javaslata van a közgyűlés programjával kapcsolatban azt írásban kell ismertetnie a rendezvényt megelőző legfeljebb 10. napig. iroda@hunniakuvasz.org
 
Tájékoztatlak Benneteket továbbá, hogy Egyesületünk alapító és rendes tagjai rendelkeznek szavazati joggal, akik ezt az online közgyűlésen audio és videó jelenlét és azonsítás mellett érvényesíthetik. Gondoskodnotok szükséges olyan felszerelésről és kapcsolati lehetőségről, amelynek révén képesek vagytok a megfelelő szintű kommunikációra. Pártoló tagjainknak konzultációs joga van. A HKE Alapszabály a honlapon olvasható.
 
---------------------------------------------------
As President of the Hunnia Kuvasz Association, I am convening the Extraordinary General Assembly Meeting of our Association. I'm expecting all of our members to appear.
 
Date: Friday 08.27.2021 18:00 (UTC+1)
Location: Online, according to our statutes, ZoomUs.
Registration: The event is organized by János Bednárik, who can request a link for those who wish to participate in the event continuously prior to the event. 08:00-17:00 on two days. Weekends: 09:00-13:00.
Tel:+36703191776
 
If at least 50% of the voting members of our Association are present and verified at the advertised time, the event will be held. If this does not stand, we will keep it on 08.27.2021 at 18:30, regardless of the number of people present. 
 
Solar points:
 
1. Bureau report on the final results of MEOESZ and other federal memberships. International partnerships.
 
2. HKE Breeding Programme - amendment
 
3. Other
 
I would like to draw your attention to the fact that the working materials of the General Assembly will be sent to your address for notification shortly. If someone has a proposal for the general assembly meeting programme, they must make it known in writing up to 10 days before the event. iroda@hunniakuvasz.org 
 
I would also like to inform you that the founders and ordinary members of our Association have the right to vote, who can enforce this at the online general meeting with audio and video presence after verification. Provide the necessary equipment and connectivity to enable you to communicate at the right level. Our supporting members have the right to consult at the event. Hereby I inform you, that in accordance with the last General Assembly statements no foreign members have the right to vote, as they all prove as supporting members.
 
 
Hajnal Gyöngyi
Elnök

________________________________________________________

Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület ETSZ


6763 Szatymaz, II. körzet 80/2.
Adószám:19065753-1-06
E-mail: iroda@hunniakuvasz.org
Tel: +36 30 281 9491

https://hunniakuvasz.hu