Elhelyezési és Tenyésztői Program

Tisztelt Kuvaszbarátok, Kölyökkeresők!

2020 januárjától a Hunnia Kuvasz Egyesület elhelyezési programot indít kezdő és gyakorlott, a fajtát kedvelő és szerető érdeklődők részére. Támogatott programunk keretében kerülhet kapcsolatba tenyésztőinkkel és kaphatja meg az önnek legmegfelelőbb új családtagját, munkatársát, azt a kuvasz kölyköt, aki hosszú éveken keresztül az Ön házának dísze, családjának őre lesz. Ezzel egyidőben Ön felelős állampolgárként egyben a fajta megmaradását, genetikai sokszínűségének növekedését is segíti. Tenyésztőink, szakembereink mindvégig Önök mellett állnak majd. Közösségi programjainkon a HKE szervezetileg is csoportos és egyéni mentorálással áll az Önök, illetve családjuk rendelkezésére. Önöknek biztosított ingyenes kiadványainkból tájékozódhatnak a fajtát érintő kérdésekben. A programban részt vehet minden magyar állampolgár, aki tenni szeretne a fajta jövőjének érdekében.Jelentkezés és további információ iroda@hunniakuvasz.org email címen kapható a Hunnia Kuvasz Egyesület Titkárságán

Programunkat egyetértésével kitüntette Áder János,
Magyarország Köztársasági Elnöke.

 Nagyrabecsüléssel fogadjuk szándékát, ha szerepet kíván vállalni a Hunnia Kuvasz Egyesület (HKE) kezdeményezésében. A kuvasz az egyik legősibb kutyafajtánk, amely évezredes örökséget hordoz. Mára egyedszáma kritikusan lecsökkent, az éves szaporulat nem biztosítja az állomány minőségi megmaradását és ami főbb, kultúrája szinte teljesen eltűnt. Alkalmazási területei minimálisra szűkültek. Történelmileg a fajta egy szilárd jellemű, egészséges, hatékonyan tartható, impozáns és nemességet sugárzó, az ember társaként számos felhasználási területen kimagaslóan hatékony teljesítményt nyújtani képes nemzeti kincsünk. A HKE Programja azért jött létre, hogy célul tűzze ki a kuvasz egyedszámának mennyiségi növelését, a populáció minőségi javítását, a hungarikum kutyafajta biodiverzitásának, azaz genetikai sokszínűségének helyreállításában való részvételt, hogy fejlessze és újraértelmezett társadalmi teret biztosítson, továbbá teljes értékű társadalmi elfogadottságot alakítson ki a fajta számára. Ebben csakis összefogással, közös akarattal lehetséges célt elérni. A HKE Programját olyan, a kuvasz tartására, alkalmazására vállalkozó személyek bevonásával működteti, akik mindamellett, hogy szívesen élnek, dolgoznak együtt a kuvasszal, fontosnak tartják, hogy a fajta megőrzéséhez és fejlődéséhez hozzájáruljanak. Éppen ezért a HKE Programja mindenkire számít, minden tenni akaró számára elérhető. Családokra, kertes és családi házas környezetben élőkre, kkv-k érdekeltségeire, az agráriumban tevékenykedő őstermelőkre, gazdákra, a tanyavilágban élőkre, aktív hagyományőrzésben érdekeltekre, stb. egyaránt gondoltunk.
A Hunnia Kuvasz Egyesület szakmai vezetése ennek érdekében dolgozta ki a Programot, amelyhez széles társadalmi támogatást kapott, mind a hazai civil élet vezető szereplőitől, mind egyéb más állami és privát támogatói fórumoktól.

Két alapvető módon, egymással párhuzamosan történik a Program megvalósítása:

- Az elérhető állomány megismerése és mozgósítása.
- A születendő kölykök elhelyezése.

Mindkettő társadalmi felelősségvállalási program keretében zajlik az ezekre a programokra általában jellemző szakmai és anyagi támogatásokkal.Csatlakozni az egyesület tagság megszerzésével és a programban való részvételi szándékot kifejező nyilatkozat írásbeli megtételével lehetséges:

- tenyésztőként;
- kuvasztartóként;
- segítő családtagként vagy munkatársként;
- szakmai partnerként.

A HKE Programja szervezeten belüli, a szervezetünk működési alapját adó program, ezért a részvétel minden formája HKE egyesületi tagsághoz kötött! A tagsági formákkal kapcsolatban részletes tájékoztatót talál a szervezetünk honlapján: https://hunniakuvasz.hu Innen a Letöltések menüpontban elérheti a Belépési nyilatkozat c. dokumentumot, amely kitöltése és visszaküldése, az éves tagdíj (5.000.-/év/pártoló tagság és 6.000.-/év/rendes tagság.) megfizetése és meglévő kutya esetében a dokumentációk megküldése és ezek elfogadása által válik érvényessé. Olvassa el a honlapon található tájékoztatókat! Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy a HKE Alapszabályát, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatát ugyanitt, a Letöltések menüpontban olvashatja!

Tenyésztők számára bejegyzett kennelnévvel, vagy az erre irányuló szándéknyilatkozattal, a tevékenység célját maximáltan 300 szóban leíró, rövid pályázati leírással szükséges. A kennel adatait közölni, jogosultságot igazolni kell. HKE rendes tagság szükséges. Tenyésztők számára az erkölcsi megbecsülésen kívül csak ennek a programnak a keretében elérhető támogatásokhoz juthat. A HKE Tenyésztési Tervét belépésével elfogadja, ezen belül a Programba való belépéssel ezzel párhuzamosan szükséges működnie. A Tenyésztésvezetővel kapcsolatot tart. Tőle és felkért szakembereinktől mentorálást, segítséget kap. Oktatásokat, szakmai napokat szervezünk, amelyeken elsajátíthatja a sikeres tenyésztéshez szükséges ismereteket. Kiadványokkal segítjük munkáját. Jogi kérdésekben ingyenesen adunk tanácsot, alapvető dokumentum formuláinkat használhatja és biztosítjuk érdekképviseletét. Minden tenyésztőtagunk automatikusan tagja a HKE Tenyésztési Tanácsának. Támogatni szeretnénk a tenyésztővé válást és minőségi tenyészállományok további megalapítását, a korábban működésüket megkezdett kennelek megerősítése mellett párhuzamosan. A kuvasz tartására vállalkozók, vagy kuvasztartók részére a HKE pártoló vagy rendes tagsága ajánlott.

Kuvasztartóként meglévő regisztrált, vagy akár regisztrálatlan kutyájával csatlakozhat. Maximáltan 300 szóban kell írásban eljuttatnia hozzánk pályázatát, amelyben bemutatja a kutyát és saját motivációját a részvételhez. Szívesen veszünk képeket, videót a kuvaszról. A HKE származási lapos és anélküli kuvasszal rendelkezőket egyaránt fogad. Illetve érvényesnek fogadjuk el korábbi államilag elismert tenyésztő szervezetek által kiállított, a származást igazoló teljes dokumentációt. (pl: Hungária Kuvasz Klub származási lapok) Amennyiben még nincs kuvasza, de szeretne bekapcsolódni, akkor abban tudunk segíteni, hogy a HKE tenyésztőtagjai részére elérhetővé tesszük bemutatkozó, motivációs levelét és a náluk megszületett kölyköket Ön is elérheti. A részleteket velük egyezteti, a szervezetünk pedig közvetítéssel segít. Friss kuvaszosként, a HKE Program tagjaként az Önhöz került minőségében garantált kiskutyához ingyenesen biztosítunk kiadványainkból elérést, amelyek tájékoztatják a fajtát érintő kérdésekben. A minőségi garanciát elsősorban a kutya tenyésztője adja az általa tenyésztett kölyökre. A Hunnia Kuvasz Egyesület tenyésztői egységesen vallják magukénak azokat az erkölcsi és tenyésztésszakmai alapelveket, amelyeket az Egyesület képvisel. A HKE minőségbiztosítást a program tartalmaira és a teljesítésekre vállal. Az új kuvasztulajdonosok elsődleges mentorai a kutya tenyésztője és a HKE Tenyésztésvezetője lesznek. Folyamatosan megújulóan segítséget kap a kuvasz tartásában, élelmezésében és állatorvosi ellátási kérdésekben. Ezen támogatások köre folyamatosan bővül. Tájékoztatást tagjaink legalább havonta egy alkalommal kapnak hírlevél formájában. Közösségi programjainkon (családi napok és szakmai versenyek, közgyűlés, oktatások és képzések, stb) vehet részt, élhet meg aktív perceket kuvaszával, illetve más kuvaszosokkal közösen. Támogatást kap egészséges életmódjához, de nem csak Ön, hanem családja és állatorvosa is! Ha bármiben segíthetünk, forduljon Titkárságunkhoz bizalommal: iroda@hunniakuvasz.org email címen.

Segítő családtagként pártoló tagunk lehet és megkaphatja azokat a kedvezményeket, amelyeket a https://hunniakuvasz.hu honlapon a pártoló tagsághoz kapcsoltan olvashat. Fontos megbecsülni a segítők munkáját, miután nélkülük minőségi kuvasztartás és tenyésztés sem létezhetne.

Intézményi támogatónk is lehet. Az un. CSR, azaz társadalmi felelősségvállalási programokban kiemelten fontos, hogy az önkéntes tevékenységet hosszú távon a társadalom számára, mint értéket képviselő és értéket mentő tevékenységet folytatni lehessen. A szükséges anyagi háttérbázis biztosítása a civil szféra irányában, esetünkben a kuvasz hungarikum kutyafajta megtartásához, kultúrájának helyreállításához a legnemesebb célok egyike. Támogatói szándékával kérjük, külön keresse a Titkárságot. iroda@hunniakuvasz.org

A HKE Elhelyezési és Tenyésztői Programjában való részvétel feltételei kölyök igénylése, vagy már meglévő kuvasz bejelentése esetén:

1. Kölyökigényléshez:

 • HKE tagság (pártoló, vagy rendes)
 • Magyar állampolgárság
 • Magyarországi bejelentett lakcím, amely a kuvasz tartási helye is lenne.
 • Hagyományőrző, néprajz, művészeti képzettség, kutyás tapasztalat előny.
 • Pályázat beadása. 300-1000 karakter, azaz max. 1 A/4-es oldal. Bemutatkozással, a programból kapott kuvasz szerepe az Ön életében, nyilatkozat arról, hogy elfogadja a Hunnia Kuvasz Egyesület törekvéseit és együttműködik a Program direktíváival, elvárásaival.

2. Tenyésztőként:

 • HKE tagság (pártoló, vagy rendes)
 • Magyar állampolgárság
 • Magyarországi bejelentett lakcím, amely a kuvasz tartási helye is lenne.
 • Érvényes kennelnév. Ezt igazolni kell.
 • A kennelben élő kuvaszok származási igazolásait kétoldalasan fotózva, vagy szkennelt változatban mellékelni kell.
 • Motivációs pályázati levél, melynek tartalmaznia kell a kennel múltját, a tenyésztő tenyészcélját, elképzeléseit a fajtával kapcsolatban, tervezett párosításokat (legalább 1 tervezett párosítást) indoklással. Előnyt jelent, ha a tenyésztő megírja elvárásait és igényeit, számára szükséges de hiányzó eszközök, források, stb listáját, valamint azt, hogy mely kuvaszait, mely és mikor születő almokat kívánja felajánlani a Programhoz. A levél max. 1 A/4-es oldal terjedelmű, de nem rövidebb 300 karakternél.
 • Amennyiben a kennek céges formában működik, akkor a cégbejegyzés adatait, és a banki adatokat is meg kell adni

3. Segítőként (családtag, alkalmazott, házi állatorvos, tudományos szakértő, tanácsadó):

 • HKE tagság (pártoló, vagy rendes)
 • Magyar állampolgárság
 • Motivációs levél: max fél A/4-es oldal terjedelemben, de minimum 100 karakter. Tartalmaznia kell a kapcsolatot a fajtához, kuvasztartóhoz, van tenyésztő kennelhez. Szakmai vagy humán képességek listája, amelyekkel kapcsolódik. Célkitűzéseket ismertesse, amelyeket szeretne elérni a segítőként való részvétellel. Mi az Ön elvárása a kapcsolódástól? (Fizetéskiegészítés, diplomamunka, gyakorlat megszerzése későbbi tenyésztői munkához, stb)

4. Kuvasztartóként:

 • HKE tagság (pártoló, vagy rendes)
 • Magyar állampolgárság
 • Magyarországi bejelentett lakcím, amely a kuvasz tartási helye is most, vagy az lenne.
 • Már meglévő kuvaszai adatai: származási igazolás (Regisztrációs lap, bármely korábbi ETSZ által érvényesített igazolások is!), tk nélküli kuvasz esetében - oltási könyv adatoldalak fotózva, vagy szkennelve, oldali és szemből kép a kutyáról, esetleg videó. Tk nélküli kuvasz esetében kérünk írásban minden adatot, amely ismerhető a kutya felmenőiről (Előnyt jelent az elbírálásnál, ha bejelenti, hogy kik a szülei, ki tenyésztette, hol és mikor, valamint ha meg lehet ismerni bármely felmenő származási lapját, oltási könyveit, stb.)
 • Motivációs levél: max. fél A/4-es oldal terjedelemben, de minimum 100 karakter. Tartalmaznia kell a személyes elkötelezettség mibenlétét, a kuvasz tartásával kapcsolatos személyes elképzeléseket, funkciót.

5. Céges kölyökigénylőként:

 • HKE tagság (pártoló, vagy rendes)
 • Képviselő magyar állampolgársága.
 • Magyarországi bejelentett cím, telephely, amely a kuvasz tartási helye most, vagy az lenne.
 • Cégbejegyzési és banki adatok.
 • Már meglévő kuvasz esetén a kutya származását igazoló bármilyen okirat és/vagy oltási igazolás adatlapi része fotózva, vagy szkennelve.
 • Motivációs pályázati levél: max. fél A/4-es oldal, min. 100 karakter. Ismertetni kell a tervezett kuvasz, vagy a meglévő kuvasz funkcióját a vállalkozásban (területőrzés, telepőrzés, állatok mellett, egyéb). Ha van korábbi gyakorlat kutya alkalmazásával (bármilyen fajta) annak ismertetését is kérjük.

A Hunnia Kuvasz Egyesület Elhelyezési és Tenyésztői Programja által kínált előnyök:

 • Állami és közösségi megbecsülés, elismerés, szakmai siker, kreatív tevékenység.
 • Aktív életmód, támogatott sport és szabadidős tevékenységek családilag, kutyával és anélkül.
 • Támogatás a kölyökbeszerzésben (financiális, tanácsadói, közvetítői).
 • Részvétel egy kiemelkedő nemzeti érték, hungarikum megóvásában. A magyar kultúra megőrzésében való tevékeny részvétel.
 • Tenyésztővé válás támogatása. (Tanácsadás, eszköz és állománybeszerzés, oktatás, tapasztalatcsere.)
 • Meglévő tenyészetek megerősítése. (Tanácsadás, szakmai tanulmányutak, tapasztalatcsere, eszköz és állománybeszerzés, egyéb a működést segítő komplex támogatások, alomtámogatások.)
 • Közösségi és társadalmi rendezvények.
 • Állategészségügyi és táplálással kapcsolatos kedvezmények, speciális szolgáltatások.
 • Arányos, a kuvaszok egyéni teljesítményét önmagában elismerő értékelési és díjazási rendszer.
 • Szakmai díjak, elismerések, karrierlehetőség. Publicitás.
 • Országos lefedettség. Többpontos irányítási rendszer. Mentorhálózat a kinológiai és a sport-szabadidős tevékenységekhez egyaránt.
 • Ingyenes és kedvezményes szakmai kiadványok.
 • Kuvaszosoknak kuvaszos ügyekben ingyenes jogi tanácsadás.
 • Vis major keret.

A pályázatok bírálata: A HKE Elhelyezési és Tenyésztői Programjának bírálatát a HKE Elnöke, az egyesület Tenyésztésvezetője, a HKE Tenyésztői Tanács egy további küldötte, a támogatószervezetek egy-egy képviselője véleményezi, bírálja. A bírálat 2-6 hétig tart függően a helyzet és esettanulmányok elkészültétől. A bírálati időszak a teljes dokumentáció beérkezésétől számított első napon kezdődik! A bírálat eredményéről a HKE Titkársága a döntés megszületését követően 5-10 munkanapon belül hivatalos levelet küld a pályázók által megadott elektronikus kommunikációs címre.

A pályázatok beadhatók a Program indulásának első napjától folyamatosan a fent leírt szabályok szerint: 2020.01.01-től. A bírálatokkal kapcsolatban fellebbezni 15 naptári napon belül lehet a HKE Felügyelő Bizottságához: iroda@hunniakuvasz.org email címen.

A HKE Elhelyezési és Tenyésztői Program kiemelt célja a kuvasz hungarikum kutyafajta kulturális és génmegőrzése, az eredeti feladatkörből eredő képességek alapján a fajta pozitív képének és jövőjének megalapozása.

A pályázók elfogadják, hogy jelen pályázat csak a Hunnia Kuvasz Egyesület tagságával érhető el. Egyben vállalják annak addig való fenntartását, ameddig a pályázatban való részvételük tart. Egyben elfogadja minden jelentkező, hogy sikeres pályázat esetén a csatlakozást követően a HKE Tenyésztői Tervét és Szolgáltatási rendjét, az Egyesület Alapszabályát, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatát, továbbá egyéb szabályzatait ismeri, ezek mentén működik szakmai és erkölcsi értelemben egyaránt.

PÁLYÁZATOK BEADÁSA: iroda@hunniakuvasz.org

ÁLTALÁNOSAN ÉRVÉNYES TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK ÉS MEGÁLLAPODÁS

HKE ETSZ – Elhelyezési és Tenyésztői Programban elérhető kedvezmények, támogatások 2022.07.01.