Tenyésztési bizottság

 

A Hunnia Kuvasz Egyesület szakmai munkáját megtervező és ellenőrző döntéshozó testületi szerv. Működését önmaga szabályozza. A szakbizottság elnökét az Egyesület elnökének megválasztását követő 6 hónapon belül a tagok maguk közül választják. A tenyésztési program meghatározása és betartatása az alapvető feladata. A közgyűlés és az elnökség felé tesz javaslatot a tenyésztési program és a törzskönyvezési szabályzat esetleges módosítására. Jóváhagyja a szemlebizottságokat és azok munkáját. Állást foglal a szabályzatban nem meghatározott kérdésekben.