Etikai és jogorvoslati bizottság

 

Dr. Halász Péter László
jogtanácsos, EJB elnök

Tagjainknak a Hunnia Kuvasz Egyesület belső működéséhez kötődő érdekképviseleti és tanácsadó testülete. Az EJB-hez fordulhatnak tagjaink jogi természetű kérdéseikkel, kéréseikkel és problémáikkal mindazon témakörökben amelyek tagságukból következnek.Vitás kérdésekben mediátor szerepet lát el a Bizottság. Elkészíti és betartatja a HKE Etikai kódexét és jogorvoslati lehetőséget biztosít jogsérelmek esetére. Döntéseit önálló szervként hozza, az Elnökség felé beszámolási kötelezettsége van. Az EJB határozatait az érintettekkel írásban közli, melyekkel szemben fellebbezést a Felügyeleti Bizottsághoz kell benyújtani.