Hunnia Kuvasz Egyesület ETSZ az egyetlen szegregáció mentes kutyás tenyésztőszervezet Magyarországon

HUNNIA KUVASZ TENYÉSZTŐI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ETSZ

ELHELYEZÉSI ÉS TENYÉSZTŐI PROGRAM

BESZÁMOLÓ

2021. második munkaév végi záró dokumentum

időtartam: 2021.01.01.-2021.12.31.

HKE Elnöksége jóváhagyásával

tenyésztésvezető:

Dr. Krajcsovics László

Hunnia Kuvasz Egyesület ETSZ

az egyetlen szegregáció mentes kutyás tenyésztőszervezet Magyarországon

(International data you find bilingual in report below.)

Második évadát zárta a Hunnia Kuvasz Egyesület ETSZ (HKE) Elhelyezési és Tenyésztési Programja. A 2020.01.01-én elindult a kuvasz hungarikum kutyafajta népszerűsítését, hasznosítását, tenyésztésének megsegítését, az egyedszám megnövelését és a kuvaszhoz kapcsolt társadalmi szolgáltatásokat tárgyaló és élénkítő programunk Dr. Áder János köztársasági elnök úr és Dr. Nagy István agrárminiszter úr szakmai egyetértésével, támogatása mellett. Történelmi helyzet keletkezett ezzel, mert korábban nem szerveződött teljesen átfogó, egy hungarikum fajtára írt, multidiszciplináris összefogással létrejött tudományos kutatási és a szakmai igényességet, a minőség iránti elkötelezettséget érintő stratégia. Egyben ez egy kísérleti önkéntességet bevezető civil mintaprogram is.

2021.05.06. óta, az Agárminisztérium felhatalmazásával elismert tenyésztőszervezetként folytattuk, így ki tudtuk terjeszteni a program határait. A kuvaszt Magyarországon civil szervezetekbe tömörült, egyéni szakmai munkát folytató civilek tenyésztik. A Hunnia Kuvasz Egyesület ETSZ kivételével mindegyikünk, minden hungarikum fajtában olyan, a nemzetközi kinológiai térből érkező szabályrendszerhez alkalmazkodva tevékenykedik, amely alapszabályzataiban rögzíti általánosan a fajtákon belüli egyedszegregációt. Ez azt jelenti, hogy nem tenyésztésszakmai alapon, hanem adminisztratív alapon tiltja meg tagszervezeteinek a MEOESZ az FCI szabályzataira hivatkozva azt, hogy saját gondozott fajtáikon belül a tenyésztésszakmai tevékenységükben alkalmazzák a teljes fajtát, ami az elsődleges feladatuk lenne. Így van ez a kuvasz esetében is. Tavaly tárgyalásokat kezdeményeztünk arról, hogy szervezetünk csatlakozik a MEOESZ szervezethez, de alapvetően megkifogásoltuk azt a rendszert, amelyben súlyosan veszélyeztetett, kritikus állapotú fajtánk tenyésztéséhez egy alapvetően destruktív feltételrendszert kellene elfogadnunk. Ez ugyanis pont ellentétes tenyésztőszervezeti felhatalmazásukkal. Végül is tagságunk több ok miatt, köztük amiatt, hogy a MEOESZ ezt nem is helyezte napirendre az FCI-re hivatkozva, nem jött létre. Miután minden más a kuvasz fajtában, de minden hungarikum fajtában aktív tenyésztőszervezet is tag rajtunk kívül az adminisztratív alapon szegregáló feltételek mellett (Ld: Csak FCI tagszervezet származási igazolásait fogadják el minden szakmai műveletükben. Az Agrárminisztérium felhatalmazását nem ismerve el elsődlegesnek, a saját, pusztán civil szervezeti előírásaikat helyezvén az elé.), azt kell mondanunk, hogy a HKE ETSZ az egyetlen tenyésztőszervezet, amely teljesen befogadja és elfogadja, illetve szakmailag gondozza a kuvasz hungarikum fajtát! Tenyésztőszervezetünk az egyetlen hazánkban, amely kizárólag szakmai alapon működik, kizárva minden egyéb szempontot, felhatalmazásával összhangban.

Tenyésztőszervezetnél bejelentett kennelnévvel, vagy tenyésztőszervezet által elismert kennelnévvel, illetve NÉBIH FELÍR számmal rendelkező, NAK tagsággal rendelkező természetes-, vagy jogi személyek lehetnek tenyésztők. A tenyésztők, a tenyésztés alapját képező alapvető humán megvalósítási központok, egységek. Származási lappal ellátott kölykök náluk érhetők el.

Programunk első évadának kettős célja volt. Egyfelől elindítani a tenyésztők aktív és tevőleges részvételét a kuvasz életének és kultúrájának formálásában, illetve a kuvaszhoz tartozó érdeklődés megteremtésében szakmai segítségnyújtás és szakmai támogatási programok bevezetése. Utóbbiak átvezetnek a másik célunkhoz, amely a mintaprogramban finanszírozott kölykök és tenyészegyedek megtartása, életkilátásainak növelése, a köréjük rendeződő családok, gazdaságok, egyéb közösségek elérése. A kuvaszt a tenyésztőtől a funkcióig kísérjük el.

A második munkaév, immár tenyésztőszervezetként a tenyésztőszervezeti működésben a tenyésztők szakmai szolgálata és egyben szakmai összefogás megteremtésének célszerűségével bővült. A társadalom felé, a múlt szakmai hibáiból adódóan megtört és ezért devalválódott „kutyatenyésztői” kép hitelességének helyreállítása, megbízhatóvá tételének, megérdemelt helyre való visszaemelésének elsődlegessége. A kuvasz fajta és a hozzá tartozó tenyésztői réteg elismerésének, belső etikai rendjének helyreállítása, illetve a folyamat elindítása.

A 2021. januártól 2022. januárig tartó második munkaéves időszakban, amely nagy részben pandémiás zárlati időszak alatt az első munkaévhez hasonlóan folyamatosan növekvő érdeklődést tapasztaltunk. A tavaszi pandémiás zárlat után, a nyári időszakra viszont robbanásszerű érdeklődés mutatkozott a megkeresések, az egyesülethez csatlakozók, és a fajta szimpatizánsainak nagyobb tömegű megjelenését éltük meg. Az első munkaévben a HKE hozzávetőlegesen 12.000 ember érdeklődését tudta megfogni első sorban online programjaival, amelyre a 1980-as évek óta nem volt példa a fajta történetében. Ennek a következménye a 2021-es munkaévben a jelenléti alkalmakon a stabil és élénk érdeklődés volt. Szervezetünk általános ismertsége és hangsúlya mind a kutyások, mind a kuvasz fajta iránt érdeklődők szemében számottevően volt megfigyelhető.

Minden szakmai anyagunk, ahogyan az egyesületi belső kommunikáció is kétnyelvű, magyar-angol. A 2021-es munkaévben a HKE a kuvasz populációhoz 29 egyed letörzskönyvezésével tudott hozzájárulni. Ez a szám magas a kuvasz kis létszámú fajtában. Különösen annak tekintetében, hogy a teljes naptári évből csupán 7 hónapunk volt a teljesítményhez, mivel ez az állami felhatalmazás függvénye. Nem csak mennyiségi, de minőségi ugrást is tudtunk generálni. A HKE által a kuvasz fajtának 2021-ben adott, tenyészegyedként minősített kuvaszok száma: 19. Összes nyilvántartott tenyészegyedek száma: 56. Ebből tenyészszukák: 29.

Szakmai rendezvényeinkre (2021.06-2021.12-ig) érkezett nevezések száma összesen: 172.

Egyesületünkben aktív tenyésztői kennelek száma a mai napon: 19.

A Programban, amely az Agrárminisztérium által rendszeresített egységes tenyésztési terv mentén szerveződik, annak elsődlegességét, szakmai prioritását képviseli.

Elnökség:

Hajnal Gyöngyi – elnök

Czene Attila – társadalmi kapcsolatok alelnök

Dr. Szili Katalin – szakmai alelnök, civil specializácó

Az Elnökséget segítő szakmai stáb:

Tenyésztésvezető, tudományos főmunkatárs: Dr. Krajcsovics László

Konzulens: PhD Carol Beuchat

Tanácsadó: Dr Szűcs Ágota, Szőke Eperke

Szakmai előkészítés: Jánosi Jenő Zsolt, Farkas Márta, Hajnal Gyöngyi

Civil szaktanácsadó: Pándi László

Web és online programok: Kiss Anett, Vecsernyés Viktória, Gyulai Csaba Zsolt, Bednárik János Titkárság: Gyulai Csaba Zsolt, Komáromi Ágnes, Kis Anna Mária

Pénzügyi tanácsadó: Dr. Gulyás Zsuzsanna

Jogtanácsos: Dr. Halász Péter László

Szakmai partnerek: KUVASZ Világszövetség – Kuvasz World Alliance, HUKOSZ-Magyar Ebfajták Szövetsége, Magyar Kutyások Szövetsége-Országos Terrier Klub, World Cynologic Hunting Sports Alliance (WCHSA), PDF Alapítvány – Kuvasz és Ember Program.

Főtámogatók:

Tiszta Formák Alapítvány

MKB Bank

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány

Bethlen Gábor Kollégium

Tájékoztató az HKE ET Program 2021. év szakmai dataiból

HKE Placement and Breeding Program Professional Data Drops 2021.

A Hunnia Kuvasz Egyesület 2020.01.01-én kezdte meg ET Programját, amelynek második munkaéve 2021.01.01-én indult. Ennek keretében finanszírozott és támogatott felnőtt, kölyök és junior korú egyedek kerültek felvételre. A Programba a HKE tagsággal rendelkező gazdák önkéntesen csatlakoztak kutyáikkal. Jelen beszámoló anonim. A benne megjelenő adatokkal kapcsolatos mindennemű felhatalmazás a HKE részére biztosított, illetve a szervezet tulajdona. Bármi nyilvános, vagy szakmai hivatkozás; tudományos, vagy egyéb felhasználás engedélyköteles, amely engedély a HKE Elnökségénél igényelhető. //

HKE Placement and Breeding Program launched on Jan1,2020. Both sponsored and supported dogs (adults, puppies, juniors) have been accepted. HKE kuvasz owners voluntarily submitted their applications. Present report is anonymus. Program Data registration rights, management, and handling authorisation such as ownership are reserved for HKE only. Every public or professional use, scientific or other utilisation of Program Data demands a permit of HKE, that is demandable from HKE Presidency.

Összes Program tételek száma/Total Program Number of Names: 11937

I., Általános alapvetések/ Fundamental data

I/A., Összes tétel, kutya(darab)/Total number(names), dogs: 140

Munkaidőszak/Activity period: 2021.01.01-2021.12.31.

Finaszírozott/Sponsored: 21

Támogatott/Supported: 95

Regisztráció nélküli/Non-registered: 0

Külföldi/Foreign:11

Nem HKE tag/non-HKE member: 0

Vis major: 3

Rendezvény/Event: 35 (ÉLŐ: 35, Online: 0)

Támogatott rendezvényi résztvevők/Supported event visitors: 1679 fő

Kiadvánnyal támogatva/Supported by publication: 1207

Állategészségügyi finanszírozás/Veterinary financing: 61

DNS kártya/DNA card: 31 prcd-PRA: 30 Egyéb/Other:0

Eredmények kiértékelése

Százalékos megoszlás prcd-PRA eredményekben/prcd-PRA results expressed in percentage: MENTES/FREE: 25% - (Outcross: 90%) Hordozó/Carrier: 18% - (Outcross: 40%)

Érintett/Affected: 57% - (Outcross: 50%) TAVALYIHOZ KÉPEST NEM VÁLTOZOTT!

Százalékos megoszlás a csípő diszplázia szűrésekben/HD test results expressed in percentage:

A – 25% - (Outcross: 45%) B – 41% - (Outcross: 70%) C – 14% - (Outcross: 100%) Egyéb/Other – 20% ((Outcross kutyák részesedése az összesből.//Outcross dog ratio from total.)) TAVALYIHOZ KÉPEST NEGATÍVAN VÁLTOZOTT!

Finanszírozás mértéke/Rate of financing: 30-100% - finanszírozás 50% felett/financing beyond 50%: 58 - finanszírozás/financing below 50%: 21

(A finanszírozott kutyák részére kötelező és opciós állategészségügyi vizsgálatok is tartoznak, amelyek 100%-ban előfinanszírozottak./Financed dogs mandatory and optional veterinary tests are available, that are prefinanced in 100%.)

Dogs to be financed with mandatory tests/ Accomplishments/ Absences/ Kötelező vizsgálatokra kijelölt egyedek száma: 54 Teljesítések: 52 Mulasztások: 2

Dogs to be financed with optional tests/ Accomplishments/ Absences/ Opcionális vizsgálatokat kérő egyedek száma: 20 Teljesítések: 20 Mulasztások: 0

Támogatás mértéke/Rate of support: Egységes költségtérítési rend szerint. Előfinanszírozott. Utólagos elszámolás alapján. Due to HKE financing strategy. Prefinanced. Reports are required to be submitted annually.

I/B., Elszámolások/Reporting strategy. A 2020-as évben, az ET Program első munkaévében a beszámolóját minden támogatott benyújtotta, kivételt 1 fő képez. Az ő tagsági jogviszonya felfüggesztésre került 2021.01.16-án. Miután az éves tagság megújulásának feltétele a rendezett és tartozásmentes viszony tagtársunk lehetőségét a további együttműködésre felfüggesztettük. In 2020, the launching year of HKE PB Program every participant have submitted the required reports excluding 1 member. This fellow member of ours has been suspended by his membership on Jan 16, 2021., as the condition of membership annual renewal is the perfectly managed liabilities.

II.,Tartási körülmények vizsgálata. Fókuszcsoport: 41 egyed.

Csak hazai/Only Hungarian.

1., Eredeti feladatkörben. In-situ Részesedése az összes vizsgált egyedekből 39%

- HD eredmények megoszlása A 10% B 5% C - Egyéb 27% Várakozik 11% Nincs adat 47%

- Emésztőrendszeri problémák előfordulása 40% JELENTŐSET UGROTT!

- Szív- és érrendszeri problémák előfordulása 5%

2.,

2/a., Családi ház, kertes tartási módban. Ex-situ - 100 nm alatt: Részesedése az összes vizsgált egyedekből 9%

- HD eredmények megoszlása A 15% B 15% C - Egyéb Nincs adat: 70%

- Emésztőrendszeri problémák előfordulása 20%

- Szív- és érrendszeri problémák előfordulása 5% NŐTT

2/b., Családi ház, kertes tartási módban. Ex-situ - 100 nm felett. Részesedése az összes vizsgált egyedekből 36%

- HD eredmények megoszlása A 55% B 22,5% C 10% Egyéb 10% Várakozik 2,5%

- Emésztőrendszeri problémák előfordulása 39% Szív- és érrendszeri problémák előfordulása 8%

- Szív- és érrendszeri problémák előfordulása Nincs adat.

3., Mozgásszegény, jellemzően beltéri körülmények között. Ex-situ. Részesedése az összes vizsgált egyedekből 20%

- HD eredmények megoszlása A 10% B 20% C 10% Egyéb 30% Várakozik 10% Nincs adat 20%

-Emésztőrendszeri problémák előfordulása Nincs adat

- Szív- és érrendszeri problémák előfordulása 10%

III., Támogatott, finanszírozott kennelek//Supported, financed kennels

Összes kennel/Kennels Total: 19 NŐTT

Almok 2021/Litters 2021: 9 NŐTT

Összes született kölyök/Total births: 41 CSÖKKENT

Kölykök átlag száma alomban/Puppy average in litter: 6 ÚJ

Elhullott kölykök, születéskor/Mortality rate by birth: 4 NŐTT

Elhullott kölykök, születés után/Mortality rate, neonatal: 5 CSÖKKENT

Elhullott kölyök, 2-8 hét között/Mortality rate, 2-8 wks 2

- baleset/accident 0

- betegség/disease 0

Összes egyed a kennelekben/Dogs in kennels, total: 179 NŐTT

Összes tenyészegyed/Breeding dogs, total: 56 NŐTT

IV., Regionális rendezvények//Regional events only inside Hungary

Regionális központok száma: 5

Ezekből tenyésztői kennel: 4 Aktív regionális központok: 2 Regionális rendezvények: 15

Összes résztvevők száma: 389

Finanszírozott regionális rendezvények: 15

Finanszírozás felhasználása: 99,3%

Finanszírozás mértéke: 100%

Visszautalás aránya: 0,7%

V., Iskolai programok/School events, only inside Hungary

PDF Állat és Környezetvédelmi Alapítvánnyal partnerségben. Kuvasz és Ember Program – Értéktáras. Edukációs program, amelyben az iskolák tanmentébe illesztett módon képzést folytatunk, amelyben tanári segédletként, segédeszközként szerepelnek kuvaszok. A kuvaszok természetes képességeit vesszük igénybe a képességfejlesztésben.

V/A., Általános Iskolai kutyás megjelenések óraszáma: 72 magyar: 48 angol: 24

Összes a programban leadott tanóra, PDF Alapítvány: 403 Finanszírozott tanórák: 101 Finanszírozás mértéke: Kiadvánnyal és szakmai anyaggal történik, ezért a mértéke nem állapítható meg. A tanórák költségvonzatát partnerünk állja.

Finanszírozott kiadványok – HKE Kisokos- darabszáma: magyar: 1902 angol: 235

V/B., Iskolai riportok alapján mért eredmények, az iskolák tapasztalatai alapján

Tanórai aktivitás növekedése, kuvaszos órák: 39%

Tanórai aktivitás növekedése, általános: 25-30%

- A diákok véleményezésében a kuvaszok jelenléte az iskolában kitűnő 91% jó 7% közepes 2% érdekes 0% érdektelen %

Megjegyzés: A diákok nem ismerték a fajtát és nem gondolták, hogy érdemes lenne vele foglalkozni. Néhány óra után már név szerint emlékeznek a kutyákra és név szerint keresik az egyes egyedeket. Képesek megfigyelni tulajdonságaikat, jelzéseiket, viselkedésüket le tudják írni. Kedvelik, vagy nem kedvelik egyes kutyákat. A szukák jellemzően népszerűbbek!

- Az osztályfőnökök/csoportvezetők véleményezésében a kuvaszok jelenléte az iskolában kitűnő 70% jó 28% közepes 2% érdekes - érdektelen

Megjegyzés: Több nyilatkozó már évek óta részese a programnak és jól érzi magát benne. Szakmai segítséget kapott a munkájához tőle. Egy fő már a második, vagy többedik osztályával kezdte meg a 2021/2022-es tanévet és külön kérte az iskola vezetésétől, hogy ez az osztálya is megkaphassa a szolgáltatást. Az osztályok eredményei egyértelműen pozitívan növekednek. Népszerűbb lett az osztályfőnöki óra és a biológia tantárgy. Általában vannak kifogások a civil szervezetek tanintézményekben való megjelenésével és munkálkodásával kapcsolatban. A Kuvasz és Ember Program tanórái szakmaiak, jól felépítettek, szakszerűen kerülnek kivitelezésre. A képzéseket pedagógiai, vagy kommunikációs szakemberek végzik és minden esetben összehangoltan a folyamatban lévő pedagógiai munkával, annak sikerét segítve. A Kuvasz és Ember Programban eddig 3 olyan osztály volt, amelynek a képzést lezáró vizsgáira is sor került legalább 2 évad eltöltése után a Programban. Ennek a három, 8. évfolyamos osztály továbbtanuláshoz tett felvételi vizsgáinak eredménye, a további intézményekbe való sikeres felvételi alapján rangsorolva, 4,1%-kal volt magasabb ugyanabban az iskolában a többi hasonló évfolyamos osztálytól, amely nem részesült a szolgáltatásból.

- Az intézményvezetők véleményezésében a kuvaszok jelenléte az iskolában kitűnő 99% jó 1% közepes - érdekes - érdektelen

Megjegyzés: A tanintézmények szívesen fogadnak a gyermekek és a szülők körében népszerű, a tantestület tagjai számára segítséget nyújtó kezdeményezéseket. Kiemelték, hogy különösen előnyös a Kuvasz és Ember Program, mert nem csupán jó lehetőség, de térítésmentes is. Köszönték a pontos teljesítéseket és, hogy a tanórákat tartó kollégák, mindig felkészülten, pontosan és helytálló módon, az iskola karakteréhez alkalmazkodva jelentek meg tiszta, jól felkészített és szép kutyáikkal, amelyeket az elvárásoknak megfelelően tudtak bemutatni és ezzel segítették az intézmények oktatási munkája szintjének emelkedését.

- A szülői munkaközösségek véleményezésében a kuvaszok jelenléte az iskolában kitűnő 72,1% jó 11,1% közepes 7,8% érdekes 3,2% érdektelen 5,8% Megjegyzés: A szülői munkaközösségek köszönetet mondtak a lehetőségért gyermekeik számára.

VI., Szakmai anyagok, képzések, in-situ programok A HKE ET Programja keretében a szakmai anyag első sorban a flyer és a Kisokos nyomtatványaink, illetve a videó formátumban a legnagyobb videómegosztón elérhető Kuvasz Akadémia sorozatunk, amelyeket az Egyesületünk már 2019 óta használ, illetve a videósorozatot 2021-ben készítette el. Utóbbit bárki elérheti online, de aktívan használjuk képzéseinkken, edukációs rendezvényeken, osztálytermekben.

Rendszeresek a szakmai tanácsaink tenyésztőknek, online konzultáció keretében, szakemberek bevonásával tájékoztatunk FELÍR szám, adózás és cégvezetés, illetve állategészségügyi ismeretek témakörben.

VI/A., Művészet és Kuvasz Regionális klubnapjainkon a kuvasz kutyafajta bemutatásán és aktuális kérdések megbeszélésén kívül művészeti attrakciókkal is igyekszünk várni tagjainkat, szimpatizánsainkat és általában az érdeklődőket. Olyan művészeti alkalmak ezek, amelyek valamilyen módon kötődnek a kuvasz történelmi kultúrájához, vagy kuvaszosok által képviselt művészeti tevékenységek.

VI/B., Hagyományőrzés és Kuvasz Speciális regionális klubnapjaink keretében olyan hagyományőrző rendezvényeket kínálunk, ahol a magyar mitikus hagyományban szereplő kuvasz-sólyom kettős megelevenedik részben élőképek, részben a napi gyakorlat szintjén. 2 programhelyszín. Fejér megye és Pest megye.

VI/C., Gazdiképző, Kisokos, Flyer, tudományos szakirodalom Kiadványaink a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség, A Bethlen Gábor Alapkezelő, a Szerencsejáték Zrt és magánszemélyek anyagi támogatásával jöttek létre. Felhasználásuk részben a HKE ET Programjában, részben azon kívül valósul meg.

- Tudományos igényű szakmai kiadványként készült el a Mi a kuvasz? Című könyvkiadványunk, amely jelenleg fejezetenként jelenik meg online hasznosításban.

- Kisokos. A mi kuvaszunk címmel – füzetes formában, közérthető nyelvezetben, ábrákkal és képekkel, B/5 formátumban jelent meg. Kezdő és a fajta iránt érdeklődő személyek részére készült. A magyar nyelvű kiadás 2019-ben, az angol nyelvű kiadás pedig 2020-ban készült el.

- Flyer. Rövid, kétoldalas, magyar nyelvű tájékoztató anyag a kuvaszról és a szervezetünk tevékenységéről. Rendezvényeken kínáljuk. Ingyenes népszersítő anyag.

-KUVASZCom – Törzskönyvezési webfejlesztett offline adattárolási és online irodarendszer.

Teljesen egyedülálló innováció hazánkban a sokszor egymástól jelentős távolságban élő felhasználók munkájának megsegítésére.

VI/D., Eredeti feladatkörben A hungarikum törvény értelmében a kuvasz kutyafajta minőségi megmaradásának két záloga van. Egyfelől az eredeti tulajdonságok megtartása és helyreállítása. A második a fajta kulturális és a hagyományos kultúrához kapcsolt, illetve abból levezetett értékeinek megtartása, megismertetése, ápolása. Hagyományos körülményekhez leginkább hasonlító környezetbe való kihelyezések és az ott keletkező szaporulatok visszahozatala a hazai állományba kulcskérdés a fajta minőségi megmaradása szempontjából.

Kihelyezett kölykök száma: 14 Magyarország: 8 EU: 4 egyéb: 2

Kihelyezett tenyészszukák száma: 4 Magyarország: 2 EU egyéb: 2

A kihelyezett kutyák éves kötelező állatorvosi szolgáltatásait a HKE ET Programja biztosítja partnerein keresztül. Regionális összekötők útján rendszeres ellenőrzésekkel kísérjük figyelemmel a kuvaszok fejlődését és teljesítményét. A kihelyezett kuvaszok jellemzően kölykök. Valódi teljesítményt a felnőtté válással egy időben lehet előzetesen minősíteni. Ez idáig minden kölyök megfelelt a munkakörben. Visszahívásra nem volt szükség. A kölykök olyan környezetbe kerülnek csak és kizárólag, ahol már dolgozó felnőtt kutyák is vannak, amelyektől megtanulják a falkákba illeszkedve a feladataikat.

HKE Elnöksége – 2022.05.14.